På möte om ett möte

På möte om ett möte,
det talades som så:
Om vi ska ha så många möten
kan det aldrig gå

Ty ingen hinner jobba
och göra det den ska
Och får vi inget gjort,
ja, då är det inte bra

Vi måste diskutera snart
en lösning på det här
Men hinner inte nu då
våran mötestid slut är

Så bokades en annan dag
med tid att diskutera
Hur möten likt de nämnda två
ska gå att minimera

Och kanske kan i slutändan
det leda till process
Där de kan följa upp och styra
mötenas progress

Så tillsättes projektgrupp
och de möts att diskutera
Hur de resurserna i teamet
nu ska disponera

Och fyller sen kalendrarna
med veckomötestider
Där de sen rapporterar
resultaten vad det lider

Och kanske i slutändan bjuds de
in till ledningsgrupp
Att idogt jobb och mötande i
mötet visa upp

Och kanske visar resultaten effektivisering
Men kanske mest isåfall då de
gjort en selektering

Och bara följt upp möten
utanför detta projekt
Och därmed uppnått resultat
och glädjande effekt

Hundmatte


För hundar är matte en kvinnlig figur
De kan inte räkna, och det är nog tur
Ty vi ger dem godis när de har gjort rätt
försöker belöna ett vinnande sätt

Och allra mest godis det kommer de få
Om de bara människans psyke förstå
Då kan de dra slutsatsen att de får mer
Om de som små slynglar sig ofta beter
Ty varje gång som de då slutar
Står husse och matte och mutar

Så ser du en jycke som är slank och fin
Ja, räkna då kallt med att hen är kretin
Men ser du en ohyfsad, störig och rund
Ja, då är det säkert en klurig hund