Oredigerad rimvers för test av simultanförmåga vid brödbak, barnlek, sekvensbråk, påklädning och städning

När man kommer av sig
Och avkomma får
Är uppgiften man gav sig
Givande men svår

Man får lära logistik
Och träna tålamod
På kärlek blir man rik
Sysselsättningen är god

Man får lära sig sekvenser:
Varje gång man missar nåt
Blir det digra konsekvenser
Även om ens fel var smått

Man får stressa genom dagar
Plocka upp och hålla koll
Och när telningar behagar
Får man börja om från noll

Man får gråa hår och pannveck
Och ens sömn blir reducerad
Om man lider utav smutsskräck
Blir man väldigt snabbt kurerad

Man får se sin telning växa
Träna kommunikation
Och en väldigt tydlig läxa:
Att hantera frustration

Man får träna på konflikter
Öva på diplomati
Man får mångdubblade plikter
Från vilka man ej blir fri

Man får lära sig att sällan
Kan man nå en stilla punkt
Där man kan allting om källan
Till att ingenting är lugnt

Man får se hur nån som först
Bara legat tyst och stilla
Växer från nåt som man älskar
Till nån som man också gilla

Med uppoffringar och slit
Det kan kännas ganska tufft
Ändock denna lilla skit
Blir angelägnare än luft

Utan den kan man ej andas
Man kan inte vara hel
Ja, ens barn med tid förvandlats
Till ens viktigaste del

Medan en person, helt ny
Växer fram och blir fantastisk
Står man själv som en staty
Inte längre särskilt plastisk

Och när hen sprinta förbi
Trots att man gör allt man kan
På ett konstigt sätt det bli
Ändå båda två som vann

Kvar man står besegrad,
Stolt och imponerad

/10 December 2016